Projekt obnove uključuje arhitektonski snimak postojećeg stanja, konzervatroski elaborat, glavni projekt uređenja pročelja građevine s elementima izvedbenog projekta i troškovnikom.

Građevina je secesijska uglovnica tlocrtnog „L“ oblika s centralnim stubištem i dva ulaza te se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska upisane u Registar kulturnih dobara RH. Mješovite je namjene, katnosti Po+P+2k.

Zapadno i južno pročelje građevine jasnih su secesijskih obilježja s balkonima na prvom i drugom katu, kao reprezentativna raskošnija pročelja u odnosu na dvorišno istočno i sjeverno ili zabatna pročelja prema sjeveru odnosno istoku. Građevina je koncipirana blokovski usporedno s ulicom, međutim nije došlo do izgradnje susjednih zgrada koje bi formirale blok.

Investitor i prvi vlasnik bio je Mijo Popović, graditelj koji je do 1924. izveo u Sisku nekoliko stambenih građevina. O gradnji dvokatnice u Zvonimirovoj 18 godine 1910. svjedoče njegovi inicijali i danas vidljivi na vijencu u južnom dijelu građevine.

Bitna novost koju donosi secesija u Sisku, vidljiva i na predmetnim pročeljima, jest raznolikost obrade žbuke čijim se kombinacijama stvara novi ritam pročelja koje je dodatno obogaćeno stilskim elementima plastike. Zbog navedenih karakteristika građevina predstavlja značajan i vrijedan primjer secesijske izgradnje u Sisku.