Arheološko nalazište rimske radionice keramike nalazi se 800 m od Muzeja grada Crikvenice smještenog u samom središtu grada. Područje zahvata od 3.552 m2 podijeljeno je na dva dijela. Južni dio sadrži arheološko nalazište i zauzima oko 2.152 m2 te se nalazi se na približno 2 m ispod kote okolnog terena. Sjeverni dio je prazan prostor od 1.400m2 na kojem se predviđa izgradnja interpretacijskog centra.

Koncept se referira na ortogonalnost rimskog urbanizma te ortogonalnost mreža kvadranata arheoloških istraživanja, koji služe kao osnova fleksibilne matrice u koju se može smjestiti potencijalno raznolik program koji se veličinom prilagođava potrebama naručitelja te istodobno omogućava realizaciju u nekoliko faza. Dimenzije mreže usklađene su s dimenzijama ostataka rimske tvornice s obzirom na logiku korištene tehnologije: zidovi od opeke i drvena struktura.

Za promišljanje volumena interpretacijskog centra proučavala se rimska vila kao osnovna jedinica gradotvornog oblika. Specifičnost vile je zatvorenost konfiguracije orijentirane na vlastitu unutrašnjost, pri čemu se formira niz unutarnjih dvorišta (atrium i impluvium) koja generiraju poveznice između prostora, pristupe, prozračivanje i rasvjetu. Proporcije prostorija u skladu su s ljudskim mjerilom, a zidovi od opeke i krovovi prekriveni crijepom su elementi koje uključujemo u projekt nove građevine kroz interpretaciju rimske vile.

Sukladno konzervatorskim zahtjevima s obzirom na način konzervacije arheoloških struktura, na južnom se dijelu čestice projektira Mineralni vrt. Intervencija na povišenoj razini iznad arheoloških ostataka jamči njihovu potpunu konzervaciju izbjegavajući ikakve zahvate u dubinu koji bi mogli oštetiti izvorni sloj. Vrt se sastoji od tri glavna elementa:
– “Iscrtani elementi”: nakon zatrpavanja izvornog sloja se površinski označava položaj pronađenih ostataka radionice prema uputama arheologa i muzeologa. Te oznake mogu biti u obliku niskog zida ili površina od kamena ili opeke.

– Zone: različite zone se mogu oblikovati pomoću materijala koji ih najbolje mogu predstaviti kao što su šljunak, ostaci opeke, komadi drva itd.

– Funkcionalni moduli: riječ je o modulima 5 x 5 m s elementima urbane opreme i rasvjeta koji kao izolirani elementi i svojim oblikovanjem ostatku vrta jamče funkcionalnost.

 

Primjena tehnologije proširene stvarnosti u interpretaciji nalazišta omogućava posjetitelju cjelovit doživljaj nudeći:

1| Pristup velikoj količini virtualnih sadržaja koji dopunjuju fizičko iskustvo posjetitelja tijekom njegovog obilaska vrta.

2| Interaktivnost posjetitelja s nalazištem

3| Veliki didaktički potencijaln prikladan za različite vrste publike

4| Mogućnost implementacije i/ili ažuriranja sadržaja na jednostavan način.