Povodom 100. obljetnice najstarijeg karlovačkog vodocrpilišta unutar zgrade strojarnice koja je zaštićena kao kulturno dobro postavlja se stalni postav s ciljem valorizacije i prezentacije industrijske baštine.

Projekt se sastojao od:

  1. Izrade muzeološke koncepcije na temelju prikupljene arhivske građe i artefakata;
  2. Idejnog rješenja oblikovanja likovnog postava uključujući pisanje tekstova unutar postava, grafičko oblikovanje panela i odabir izložaka;
  3. Izvedbenog rješenja postava s definicijom materijala i prijedlogom rasvjete;
  4. Odabir izvođača, nadzora realizacije i montaže.

 

 

TEMATSKA STRUKTURA.

U originalnom prostoru strojarnice sagrađene 1914. godine predstavlja se povijest i razvoj karlovačkog vodovoda od njegovih početaka do danas kroz prezentaciju očuvane industrijske baštine i prenošenje informacija o načinu funkcioniranja te značajne komunalne djelatnosti.

 

Teme se nižu na način da se kretanjem kroz prostor i izložbu one logički dopunjuju od konkretnog prema općenitijem, a diskurs se gradi pomoću malobrojnih artefakata i arhivalija raznolike prirode. Oni će biti izloženi u prostoru bilo u originalu bilo u kvalitetnoj kopiji, te interpretirani na sustavan način razumljiv različitim profilima posjetitelja.

 

Cjelokupan sadržaj je organiziran u 3 glavne tematske cjeline koje obrađuju:

A Povijest izgradnje vodocrpilišta Borlin (Doba gorske vode)

B Razvoj i sastavne dijelove vodovodne mreže Karlovca (Drvo, željezo, čelik)

C Usporedbu vodovoda nekad i danas (Nekad i danas)

 

DIZAJNERSKI KONCEPT.

 

Izložba je u cjelosti projektirana kako bi dugoročno funkcionirala u nereguliranim mikroklimatskim uvjetima.

S ciljem jednostavne montaže i održavanja te vizualnog razgraničavanja od originalne zgrade izložbenih elemenata kao osnovna jedinica koriste se viseći platneni paravani na koje se digitalnim tiskom u visokoj rezoluciji apliciraju željeni tekstualni i slikovni sadržaji. Lagani su, funkcionalni, od

vrstog materijala, otporni, vješaju se sajlama na strop ili bočno u zidove, te se na taj način čuva izvorna keramička oplata na unutranjim zidovima zgrade.