ZG_HUB

„Engl. Hub, u informatičkoj  terminologiji označava uređaj koji služi međusobnom povezivanju više naprava, stvarajući mrežu i prosljeđujući signale i podatke od jednog do svih ostalih članova“

Glavna ideja projekta ZG_HUB jest revitalizacija i osuvremenjivanje industrijskog kompleksa, s ciljem njegove transformacije u žarište urbane aktivnosti s prostorima za sastajanje, opuštanje, rad, učenje, poduzetničko povezivanje, tehnološke inovacije i kreativnost. Odgovarajući na potrebe današnjeg i predviđajući one budućeg društva, novi Paromlin može pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta, senzibiliziranju javnosti za ekološki održive i učinkovite energije, te obogaćivanju zagrebačke kongresne aktivnosti.

m e e t i n g ,      w o r k i n g ,       l e a r n i n g ,      c o n n e c t i n g ,              i n n o v a t i n g ,              c r e a t i n g ,      r e l a x i n g

Pristup oblikovanju i povezivanju otvorenih javnih površina određen je postojećim objektima koji se rehabilitiraju i potencijalnim pješačkim smjerovima kretanja na i oko kompleksa. Nastali trgovi i park povezuju se u logičan slijed koji funkcionira kao jedinstveni gradski prostor obogaćen međuigrom otvorenog i pristupačnog te zatvorenog i odijeljenog.

Novo polifunkcionalno središte

U želji da se industrijska prošlost kompleksa transformira u inovacijsko – tehnološku budućnost, uz kulturne i komercijalno-ugostiteljske sadržaje, program novog višenamjenskog centra uključuje Poduzetnički inkubator, Centar za nove tehnologije, Kongresni centar i hotel. Otvoreni i zatvoreni prostori javnog i polu-javnog karaktera se mogu kombinirati i međusobno nadopunjavati po potrebi.

ZGRADA MLINA i TRANSMISIJE se prenamjenjuje u kulturni i umjetnički centar.

Minimalnim zadiranjem u postojeću strukturu i poštivanjem originalne podjele na katove, u unutrašnjosti se postavlja lagana metalna konstrukcija koja nosi staklene module raspoređene asimetrično po katovima, omogućavajući raznolike vizure prostora. Prizemlje zgrade mlina ima dvostruku visinu, te je kao jedan od najreprezentativnijih prostora kompleksa namjenjen povremenim izložbama, održavanju plesno-kazališnih predstava i sličnih događanja, a može se smjestiti i café bar. Obilježje staklenih modula na višim katovima jest fleksibilnost i otvorenost tlocrta, a namjenjeni su uredima različitih kulturnih institucija i udruga. Na ostalim katovima smještene su radionice koje se umjetnicima daju u najam i učionice za kreativno stvaralaštvo.

ZGRADA SKLADIŠTA BRAŠNA i SILOS prenamjenjuju se u Poduzetnički inkubator odnosno centar za osposobljavanje i poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Osim korisnicima inkubatora, neki sadržaji centra poput Mediateke i dvorana za edukaciju bit će dostupni i vanjskim korisnicima.

Na šest katova silosa, raspoređeni oko unutarnjeg dvorišta i poštujući postojeću strukturu, nalaze se subvencionirani uredi za zakup, fleksibilnih dimenzija i sa zajedničkim prostorima za infrastrukturu.

Dvokatna UPRAVNA ZGRADA Paromlina na prilaznom trgu zadržava funkciju uprave i administracije svih sadržaja novog kompleksa, a preporučuje se i smještaj glavnog arhiva za industrijsku arhitekturu i povijest.  Jednokatna ZGRADE POSLOVNICE prenamjenjena je u centar za interpretaciju industrijske baštine sa stalnim postavom multimedijalnog karaktera koji daje uvid u razvoj i dosege industrijske arhitekture.

Novoizgrađeni objekti

Novoizgrađeni objekti svojom namjenom obogaćuju sadržaje smještene u postojećoj arhitekturi. Kongresni centar, Centar za nove tehnologije s ugostiteljsko-komercijalnim prostorima u prizemlju i hotel svojim položajem reinterpretiraju nekadašnje relacije između tvornice i drvenih skladišta, te oblikuju prolaze koji unutrašnje dvorište povezuju s parkom i okolnim javnim sadržajima. S južne strane unutrašnje dvorište je omeđeno glavnim volumenom KONGRESNOG CENTRA, strateški pozicioniranog u neposrednoj blizini dvorane Vatroslav Lisinski. Projekt se odlikuje funkcionalnošću pristupa na različitim visinama dvorane, mogućnosti odjeljivanja i neovisnog korištenja gornje tribine, atraktivnim i prostranim lobbyjem s prirodnim osvjetljenjem odozgo i povezanošću s polivalentnom dvoranom za potrebe kombiniranog korištenja. POLIVALENTNA DVORANA može se podijeliti na do četiri manja vizualno i zvučno odvojena prostora. Vanjski volumen dvorane se neznatno izdiže iznad površine parka, a njegovo ukošeno krovište služi kao zona za sjedenje. Sa zapadne strane dvorišta s dimnjakom predviđen je višenamjenski objekt koji se sastoji od prizemnog kata s komercijalno-ugostiteljskim sadržajima grupiranim oko NATKRIVENOG ŠETALIŠTA i gornjim katovima namjenjenim uredima i pripadajućim prostorima CENTRA ZA NOVE TEHNOLOGIJE. HOTEL s dva krila na sjevernom djelu kompleksa doprinosi oblikovanju prilaznog trga i parka. Rješenje uključuje 125 sobe orijentirane ili na park ili na pristupni trg s kojeg se kroz trijem ulazi u volumen hotela.

  1. Karakteristike nove gradnje

Prilikom formuliranja volumena novih građevina željeli smo post ići bogatstvo volumetrije a da se pritom ne izgubi jedinstvo cjeline. Sva su nova pročelja (uz iznimku zatvorenijeg i suždržanijeg kongresnog centra s tek mjestimičnim otvorima) oblikovana dvoslojno tako da je iznutra neutralna staklena opna, a izvana ekspersivnija površina s teksturom koja se temelji na tonalitetu zelenog žitnog polja. Važan aspekt strategije projekta jest primjena različitih kriterija bioklimatske gradnje, inovativnih konstruktivnih sustava koji poboljšavaju kvalitetu i rokove izvedbe, primjena principa energetske održivosti i učinkovitosti te uštede vode.