Idejno rješenje uključuje dizajn informativno-interpretacijskih ploča, prijedlog sadržaja te lociranja istih na ulazu i unutar Starog grada.

Prilikom oblikovanja elemenata u potpunosti su poštovani Posebni uvjeti dobiveni od nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Srednjovjekovni grad Ozalj na stijeni ponad rijeke Kupe važan je spomenik nacionalne graditeljske baštine i zaštićeno kulturno dobro od iznimnog povijesnog značaja. Građen je i nadograđivan u razdoblju od 13. do 19. stoljeća, a danas u njemu djeluje Zavičajni muzej Ozalj.

Sustav informativno-interpretacijskih ploča zamišljen je da doprinosi valorizaciji i promociji Starog grada Ozlja i utječe na ulaganja u kvalitetniju zaštitu i osmišljavanje novih sadržaja kroz koje će se prezentirati kulturno-povijesna baština mjesta.

Osnovni koncept oblikovanja ploča polazi od samostojećih elemenata na otvorenom, raspoređenih strateškim mjestima na ulazu i unutar Starog grada. Cilj nam je bio osmisliti prepoznatljivo i drukčije postolje koje na suvremen način intrepretira element graditeljske baštine Starog grada, pa su se tako u oblikovanju koristili elementi nagiba krovova preneseni u modul po kojem se ploče režu odnosno savijaju. Time smo dobili atraktivan dizajn koji privlači pogled posjetitelja, a pritom ne zaklanja vizure Starog grada i okolice.