Druga nagrada u Sisku

By November 15, 2018ARHITEKTURA, KULTURA

Projektni zadatak za Interpretacijski centar Segestika – Siscia predviđao je smještaj centra za arheologiju unutar zaštićenog tvorničkog kompleksa u središtu grada Siska. Krear-ovo idejno rješenje su članovi Ocjenjivačkog suda procijenili kao vrlo uspješno “naročito sa strane funkcionalnog povezivanja forme i sintezom muzeološke prezentacije i arhitekture”. Ovime se još jednom potvrđuje nužnost suradnje muzeologa s arhitektima u oblikovanju projekata vezanih za kulturnu baštinu. Pogledaj projekt >>

Javier Luri

Author Javier Luri

More posts by Javier Luri