Tvornički kompleks Segestika se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline grada Siska te unutar Arheološke zone Siscija-Segestica koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH. Natječajni zadatak propisivao je očuvanje i rehabilitaciju prostornih o planskih vrijednosti te očuvanje pojedinačnih građevina unutar kompleksa, a u cilju cjelovite prenamjene prostora i kreiranja multifunkcionalnog arheološkog centra.

KONCEPT:

Rimske ruševine u otvorenom zelenom arheološkom parku Sv. Kvirina svojom pozicijom jasno definiraju izvornu rimsku urbanu matricu naznačenu pronalaskom izvornog sloja rimske ceste. Rimska cesta se prostorno i misaono nastavlja kroz Interpretacijski centar kao otvoreni prolaz iz prostranog pejzažnog parka u budući urbanizirani zatvoreniji kulturni blok.

Dualnost koju objedinjuje jedan glavni element je misao vodilja u promišljanju.

Uklanjanjem neprimjerenih recentnih slojeva na postojećem industrijskom sklopu ostajemo s očišćenim oplošjem vrijedne industrijske arhitekture.

Nastavak rimske ulice kroz središte sklopa dijeli ga na dva dijela, a ujedno na tom mjestu se javlja spoj sadržaja koji premošćuju otvoreni prolaz.

Zapadni segment sklopa prima vanjskom adicijom volumen za polivalentne sadržaje koji dopunjuju izložbeni prostor, a mogu i djelovati neovisno. Dodani volumen se referira na memoriju nekadašnje industrijske hale koja je srušena (preostao je samo njen sjeverni zid) kojoj je sadašnja tvornica špirita bila dogradnja. Sada je dodani volumen dogradnja na postojeće stanje.

Nadodani volumen se u prizemlju otvara prema trgu, odnosno trg se uvlači, a sadržaji polivalentnog prostora se povremeno prelijevaju na prostor vanjskog trga.

U istočnom segmentu sklopa se zatvoreni i kontrolirani volumen depoa umeće unutar postojećeg oplošja, a svojom gornjom plohom segmentira izložbeni prostor otvarajući pogled na unutarnje oplošje.

Volumen se modificira tako da poprimi i obuhvati postojeće očuvane strojeve i prezentira ih poput izložaka u cijeloj visini pomoću udubljenja i uzdizanja volumena.

Dualnost u pristupu adicije (vanjska / unutarnja) volumena dvaju sadržaja (polivalentni sadržaji / zložbeni sadržaji) koji se modificiraju (udubljenje / uzdizanje) objedinjuje horizontalni element krovne plohe u jedan zajednički sklop Interpretacijskog centra. Krov koji mijenja svoju visinu ovisno o potrebi sadržaja koje udomljuje prima na sebe dodatne oblikovne elemente artikulirane u njegovom podgledu koji definiraju dva bitna sadržaja  – lomljeni podgled u polivalentnom sklopu i ritam svjetlika u izložbenom sklopu.